આ વેબસાઇટ પર આપનું સ્વાગત છે!

130મો કેન્ટન ફેર 15મી-19મી ઓક્ટોબરના રોજ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન યોજાશે.

અમારી કંપની ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન પ્રદર્શનમાં ભાગ લેશે.
અમારો ઓનલાઈન બૂથ નંબર GI03 છે
અમારો ઑફલાઇન બૂથ નંબર 10.3E46 છે

 

The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct1
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct2
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct3
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct4
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct5

પોસ્ટનો સમય: ઑક્ટો-16-2021