આ વેબસાઇટ પર આપનું સ્વાગત છે!

બુકમાર્ક અને શાસક

  • Bookmark and ruler

    બુકમાર્ક અને શાસક

    મુખ્ય વિશેષતાઓ
    અમારા હોલો બુકમાર્ક અને શાસક પાસે 2 ડી ગુણવત્તા છે, જે કાં તો તેજસ્વી અથવા એન્ટિક સમાપ્ત સપાટી પર ઉપલબ્ધ છે. ટૂંકી રેખાઓ તમારા બુક માર્ક પર દ્વિ-પરિમાણીય છબીઓને પ્રદર્શિત કરવા માટે, 0.01 મીમી અને 0.12 મીમી જાડા જેટલી પાતળી હોઈ શકે છે.