આ વેબસાઇટ પર આપનું સ્વાગત છે!

ફ્રિજ ચુંબક

 • fridge magnet

  ફ્રિજ ચુંબક

  મુખ્ય વિશેષતાઓ
  બોટલ ખોલનારા ફ્રિજ ચુંબક ઉપયોગી થઈ શકે છે અને તમારું પ્રમોશનલ નામ જ્યારે પણ વપરાય છે ત્યારે યાદ કરવામાં આવશે.
  અમારા પ્રોમો-ફ્લેક્સ ફ્રિજ ચુંબક ટકાઉ અને ઓછા વજનવાળા - ઇવેન્ટ અથવા કંપનીના પ્રમોશન માટે વિશિષ્ટ પ્રમોશનલ ગિવેઝ.
  2 ડી અને 3 ડી ફ્રિજ ચુંબકની રચના કંઈક વધુ અગ્રણી માટે વિજેતા છે.